September 23, 2021 atheinno

Logistea AB (publ) u.ä.t. Athanase Innovation AB genomför förvärvet av Athanase Tech AB och utser Daniel Nyhrén Edeen till ny verkställande direktör

Logistea AB (publ) u.ä.t. Athanase Innovation AB (Nasdaq First North: LOG) (”Logistea” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 23 september 2021, att Bolaget har utsett Daniel Nyhrén Edeen till ny verkställande direktör.

Utnämningen har skett som ett led i det förvärv av Athanase Tech AB som nu genomförts med vederlag bestående av nya aktier i Logistea och som tidigare kommunicerats (”Transaktionen”). Daniel Nyhrén Edeen efterträder Johan Ericsson som verkställande direktör i Bolaget.

Daniel Nyhrén Edeen, född 1981, har en MSc inom finance från Stockholms universitet. Daniels andra pågående uppdrag är styrelseordförande i Tempest Security och styrelseledamot i Actic.

Transaktionen var bland annat villkorad av beslut på extra bolagsstämma, vilken avhölls den 22 september 2021. Även övriga villkor för Transaktionen är uppfyllda och Transaktionen har därför nu fullbordats. Bolaget har, med anledning av Transaktionen, publicerat en bolagsbeskrivning som innehåller en beskrivning av Transaktionen och hur den påverkar Bolagets verksamhet.

Köpeskillingen i Transaktionen uppgick till totalt 2 311 999 986 kronor och erlades genom nyemission av 385 333 331 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 6 kronor per aktie (”Vederlagsaktierna”). Villkoren för emission av Vederlagsaktierna, som riktades till aktieägarna i Athanase Tech AB, framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Nyhrén Edeen
Telefon: +46 76 850 6020, e-mail: daniel@athanaseinnovation.com

Stefan Charette
Telefon: +46 73 994 7079, e-mail: charette@athanase.se

alternativt se Bolagets hemsida: www.logistea.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2021 kl. 17.30 CET.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se.

 

CONTACT US

Get in touch for questions
or enquires.

Sweden

Nybrogatan 3
114 34, Stockholm

athanaseinnovation.com

© 2015 – 2021 ATHANASE INDUSTRIAL PARTNER
contact-section

Our website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this website, you are agreeing to our Cookie Policy.

Privacy Settings saved!
Cookie Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here. Privacy Policy | Terms of Use

These cookies are essential for websites and their features to work properly. Without these cookies the site may not work correctly, disabling some functionality and features such as authentication, validation, management of the navigation session and fraud prevention.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services